Política de Privacitat

Quan es precisi obtenir informació per la seva banda, sempre se li demanarà que la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades privat i de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyol a de Protecció de Dades, del qual és responsable el prestador i propietari del web (veure Avís Legal). Es tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

L'usuari accepta que les dades aportades per mitjà d'aquesta pàgina web o de les relacions comercials que puguin sorgir entre l'usuari i el prestador siguin incorporades a aquest fitxer. El prestador es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa. Entre d'altres, es tracten les següents dades de caràcter personal: denominació social, identificació fiscal, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o raó social, etc.

Així mateix, el prestador cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) dirigint-se al domicili social del prestador, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix.

El prestador adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari. En qualsevol cas, el prestador guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

El prestador podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa (veure Política de Galetes).

La política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre missatges per correu electrònic pot exercir el seu de dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de comerç electrònic, enviant un correu a foto360@albertcalvet.com amb el títol accés, rectificació, cancel·lació o oposició, segons apliqui.

El prestador es reserva el dret de modificar la política de privacitat o condicions d'ús dels seus serveis per motius d'adaptació a la legislació vigent, o altres motius, per la qual cosa es recomana a l'usuari d'aquest lloc web la revisió periòdica d'aquesta pàgina, ja que l'ús d'aquest lloc web per part de l'usuari s'entendrà com a acceptació de la política de privacitat o condicions d'ús vigents en aquell moment.


Formulari de contacte


O si ho prefereixes:

Albert Calvet
foto360@albertcalvet.com
Telf: (+34) 677 30 17 14